تاریخچه مسجدامام علی(ع):

+++

بسم الله الرحمن الرحیم

تاریخچه مسجدامام علی(ع)گلستان

[این مسجدحدود2سال قبل با اقدام دکتر تازیکه به اهداء زمین برای ساخت مسجد شروع شد که با کمک های دیگر عزیزان چون دکترنعیمی وحاج آقای رستمانی و حاج آقا قاضی و حاج آقا فرنیا و... دیگر عزیزانی که در این امر خداپسندانه شرکت نموده اند ادامه یافت تا آنکه سرانجام درسال گذشته در ساختمان نیمه تمام آن باحضور هیئت مؤسس و هیئت امنا اولین جلسه با اطعام برگزارشد.و امسال با تکمیل شدن طبقات اول و دوم مسجد نماز و مراسم شبهای احیاء و اطعام برگزار گردید. اما ساخت طبقات سوم و چهارم که اختصاص به سالن اجتماعات و کتابخانه دارد نیز همچنان ادامه دارد. و یاری مؤمنان را نیاز دارد. اجرکم عندالله تعالی]

+++

/ 0 نظر / 20 بازدید