[مسجدامام علی(ع)بعداز ماه رمضان]

+++

بسم الله الرحمن الرحیم

 [مسجدامام علی(ع)بعداز ماه رمضان]

[نماز مغرب و عشا از روز اول ماه شوال در مسجدبرگزار گردید.و با سعی و کوشش هیئت امنا ، حجة الاسلام غازوی امامت نماز جماعت را پس از ماه رمضان برعهده گرفتند.و نماز هر روزه با تعقیبات نماز مغرب و نماز غفیله و سپس نماز عشا و تعقیبات آن ؛ همراه با قرائت یک صفحه از قرآن کریم و سخنرانی انجام میگردد . امیداست که رضایت خداوند متعال و یگانه منجی عالم بشریت حضرت حجة بن الحسن (عج) را بدنبال داشته و موجبات رشدالهی همگان را بیش از پیش فراهم سازد.انشاءالله .]

+++

/ 0 نظر / 24 بازدید