[قابل توجه مؤمنین]

+++

بسم الله الرحمن الرحیم

[قابل توجه مؤمنین]

[مسجدامام علی(ع) گرگان که در حال ساخت میباشداز کمک های(ریالی-ارزی) امت مسلمان در ایران و دیگر کشورها استقبال مینماید.اجرتان با سیدالشهدا ]

شماره حساب جام بانک ملت

793810891

همراه هیئت امنا مسجدامام علی(ع)

09117005122

ضمنا ًاز طریق بخش نظرات پایگاه اطلاع رسانی مسجدامام علی(ع)گرگان نیز ؛ میتوانید با ارسال کپی فیش کمک ها ؛یا نظرات خویش مارا یاری ومساعدت فرمائید . خداوند خیر دعا و آخرت را نصیبتان گرداند . اجرکم عندالله تعالی.]

http://emamalimosgu.tebyan.net/index.aspx

+++

/ 0 نظر / 28 بازدید